SVÁROVSKÝ PŮLMARATON

Svárovský půlmaraton
První ročník by měl proběhnout na podzim 2018. Trasa bude shodná s trasou Svárovské 11 jenom se poběží 2 kola.
Termín bude upřesněn v průběhu léta, aby co nejméně kolidoval s ostatními běhy v okolí.
Další podrobnosi začátkem září.